O nama

Vijeće mladih Grada Mostara
The Youth Council of the City of Mostar

Što je Vijeće mladih Grada Mostara?

Preuzmi statut

Vijeće mladih Grada Mostara je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 2010. na inicijativu Grada Mostara.

Vijeće mladih Grada Mostara čini 8 nevladinih omladinske organizacije od kojih svaka ima svoje predstavnike u Skupštini. Ono je krovna organizacija za mlade koja je najbliža Gradu Mostaru. Bavi se omladinskom politikom i glavni cilj joj je podizanje života mladih na veću razinu u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

VMGM funkcionira putem Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Skupštinu od 15 članova čine delegati sljedećih organizacija: Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru (3), Unija studenata Univerziteta Džemal Bijedić (3), Vijeće učenika srednjih škola Grada Mostara (3) , Sportski savez Grada Mostara (2),  i po jednog delegata imaju: OKC Abrašević,  ELSA Mostar, AEISEC Mostar  i Centar za psihološku podršku- Sensus.

Vijeće mladih je organizacija otvorena za suradnju sa svim mladima i omladisnkim organizacijama u Mostaru koje ne čine punopravno članstvo. Tako kroz Odbore Vijeća  djeluju i pojedinci koji trenutno nisu članovi niti jedne organizacije te su kao takvi vanjski suradnici Vijeća mladih.

Tko su članovi?

Studentski Zbor

Ivo Čarapina, Vedran Raguž, Anthony Pribičević;

Unija Studenata

 Amar Handžo, Hana Benca, Mirza Lalić

Vijeće Učenika   Melissa Memić, Habiba Ačkar. Benjamin Selimotić
Sportski Savez  Nermin Ribić; Katarina Pavlović
Abrašević Tajma Tiro
AIESEC  Andrea Knezović
ELSA Ivana Šunjić 
Sensus  Majda Šehić
Počasni članovi Haris Idriz; Marina Đapić; Maida Bešo.
 • Upravni odbor: Mirza Lalić, Ivo Čarapina, Nermin Ribić, Ivana Šunjić, Majda Šehić, Habiba Ačkar
 • Tajnik/sekretar: Vedran Raguž
 • Glasnogovornica: Tajma Tiro

 

Rukovodstvo Vijeća

Saziv 2018-2020. vode:
 • Mirza Lalić
  Predsjednik Upravnog odbora
  mirza02@windowslive.com
 • Ivo Čarapina
  Predsjedavajući Skupštine
  ivo.carapina@gmail.com
 • Tajma Tiro
  Zamjenica predsjedavajućeg Skupštine / Glasnogovornica
  tiro.tajma@gmail.com

PROJEKTI

Vijeće mladih Grada Mostara je do sada implementiralo sljedeće projekte:
 • Simulacija Gradskog vijeća Mostar

  Vijeće mladih Grada Mostara je provelo javni natječaj, nakon kojeg je odabrano 35 mladih, koliko ima vijećnika u mostarskom Gradskom vijeću, te su na simulaciji sjednice Vijeća razgovarali o problemima koje mladi smatraju bitnim, predloživši r…
 • StreetArtura

  U septembru je održana StreetArtura. U pitanju je projekat podržan od Instituta za razvoj mladih KULT. Odnosio se na rad  Street Art Festivala u proteklih 5 godina, sve mnogobrojne ulične radove koji su proizašli iz njega, predstavljeni na izlo…
 • Svečana skupština

  Vijeće mladih Grada Mostara, povodom reorganizacije, prijema novih članova, te nove vizije odlučilo je organizovati svečanu 60. Skupštinu, koja se održala 23.5. u Gradskoj Vijećnici Grada Mostara. Na Skupštini se predstavio rad VMGM-a u preth…
 • Regionalni forum

  Vijeće mladih Grada Mostara učestvovalo je kao partner Regionalnom forumu Evropskog parlamenta mladih. Projekat se održavao od 02.-04.2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Mostara. U ovom projektu je učestvovalo oko 40 mostarskih srednjoškola…
 • Izborna Skupština

  3.3.2016. U prostorijama VMGM-a održana izborna 59. Skupština na kojoj su usvojene izmjene i dopune Statuta. Na 2 godišnji mandati izabrani: za predsjedavajuću skupštine Maida Rahimić, zamjenicu Tajma Tiro; za predsjednika Upravnog odbora Ivo …
 • Izborna skupština

  Izborna skupština U prostorijama VMGM-a, 03.03.2016. godine održana je izborna 59. Skupština na kojoj su usvojene izmjene i dopune Statuta. Na 2 godišnji mandati izabrani: za predsjedavajuću skupštine Maida Rahimić, za zamjenicu predsjedavaju…

Kontaktirajte nas

Ovdje možete pronaći načine kako nas kontaktirati ili doći do nas
Dobro došli.

Adresa
Fra Ambre Miletića br.30
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Email
vijece.mladih.mo@gmail.com
ivo.carapina@gmail.com

Telefon
+387/36 835-403
+387/63 964-603 (direktan broj)
Radno vrijeme
petak, 10-13h