“Položaj mladih u Mostaru i Bosni i Hercegovini”

  adminVMGM   Dec 07, 2018   Blog   0 Comment

Na okruglom stolu “Položaj mladih u Mostaru i Bosni i Hercegovini”, koji je održan u srijedu u Mostaru razgovarano je o problemima mladih, a posebno je upozoreno na visoku stopu nezaposlenosti i odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine. Okrugli stol održan je u organizaciji Vijeća mladih Grada Mostara, kao krovne organizacije mladih u Gradu Mostaru, s ciljem etabliranja gorućih tema i problema za mlade u društvu te iznalaženja zajedničkih i konkretnih rješenja za postojeće probleme. Neki od zaključaka su da je mladima potrebno Ministarstvo za mlade, ili da barem u jednom u od Ministarstava u samom nazivu stoji i “mladi”. Također zaključci su i da bi bilo dobro imati Fond za mlade. Veliki problem u Mostaru za mlade je i nedostatak Strategije za mlade. Neusklađenost programa na fakultetima i kategorizacije na Službi za zapošljavanje je također jedan od problema.

 

Post a Comment