2017

  • Simulacija Gradskog vijeća Mostar

    Vijeće mladih Grada Mostara je provelo javni natječaj, nakon kojeg je odabrano 35 mladih, koliko ima vijećnika u mostarskom Gradskom vijeću, te su na simulaciji sjednice Vijeća razgovarali o problemima koje mladi smatraju bitnim, predloživši r...