2019

  • Simulacija Evropskog parlamenta mladih

    Vijeće mladih Grada Mostara zajedno s Evropskim parlamentom mladih BiH, a uz podršku Grada Mostara i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK  u sklopu ovogodišnjeg Sajma srednjih škola organizuje  Simulaciju rada Evropskog parlame...