2020

  • Akcija čišćenja – VMGM 2020

    1.7.2020. smo održali ekološku akciju gdje smo očistili plato ispod Starog mosta koji je glavna turistička jezgra našeg grada. Jedan divan projekt, koji je godinama postao i tradicija naše nevladine organizacije, je uspješno iza nas, a sada id...