Regionalni forum

previous arrow
next arrow

Slider

Vijeće mladih Grada Mostara učestvovalo je kao partner Regionalnom forumu Evropskog parlamenta mladih. Projekat se održavao od 02.-04.2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Mostara. U ovom projektu je učestvovalo oko 40 mostarskih srednjoškolaca.
Regionalni forum je projekat koga Vijeće mladih Grada Mostara provodi u partnerstvu s Evropskim parlamentom mladih u BiH, a riječ je o događaju koji predstavlja integrativnu sesiju i temelji se na simulaciji Evropskog parlamenta.
Učenici su na današnjem forumu predstavljali delegacije odbora koji su imali određenu temu, a glavni je zadatak bio pisanje rezolucije koja je na kraju predstavljena. Uspješan rad Foruma zaželjela je Radmila Komadina, glavna savjetnica Grada Mostara.
Inače, Evropski parlament mladih u BiH osnovan je 2013. godine kao dio mreže neprofitnih i nevladinih organizacija u 41 zemlji Evrope.Najznačajniji cilj organizacije je promocija demokratskih vrijednosti i uticaj na mlade kroz neformalne i inovativne edukacijske metode. Koordinator ovog projektau ime Vijeća maldih je Ivo Čarapina.

Comments are closed.