Simulacija Evropskog parlamenta mladih

Vijeće mladih Grada Mostara zajedno s Evropskim parlamentom mladih BiH, a uz podršku Grada Mostara i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK  u sklopu ovogodišnjeg Sajma srednjih škola organizuje  Simulaciju rada Evropskog parlamenta pod nazivom “EYP days Mostar 2019”.

09.04 – Rad u komitetima / odborima i pisanje rezolucija (Univerzitet “Džemal Bijedić u Mostaru);

10.04 – Simulacija zasjedanja Evropskog parlamenta, debate o predloženim rezolucijama (Gradska vijećnica Mostar);

Prvi dan sajamske aktivnosti “Eyp Days Mostar 2019” protekao je i više nego uspješno.

Srednjoškolci s područja Grada Mostara podijeljeni u 4 komiteta/odbora vrijedno su radili na pisanju rezolucija o kojima će debatirati  na Simulaciji Evropskog parlamenta, koja će biti održana u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka, s početkom u 10:00 sati.

“Eyp days Mostar 2019” je aktivnost u sklopu Sajma srednjih škola Grada Mostara koju organizuju Vijeće mladih Grada Mostara i Evropski parlament mladih Bosne i Hercegovine, uz podršku Grada Mostara i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK.

Drugi dan je također protekao uspješno, a nakon završne ceremonije proglašeni su najbolji delegati.

 

U okviru ove aktivnosti održano je više od 50 srednjoškolaca iz grada Mostara.


Post a Comment