Predstavljanje članova UO

  adminVMGM   Jan 09, 2019   Blog   0 Comment

Vrijeme je da vam pobliže predstavimo našeg bivšeg predsjednika koji je trenutno na poziciji predsjedavajućeg Skupštine Vijeća mladih Grada Mostara Ivu Čarapinu.
Rođen 15. travnja 1996. godine u Mostaru.
Tijekom srednjoškolskog obrazovanja u Gimnaziji Mostar, aktivan je član novinarske i dramske sekcije, te predsjednik Vijeća učenika Gimnazije Mostar od rujna 2012. do svibnja 2015. Kao delegat Gimnazije Mostar, aktivan je član i jedan od osnivača Vijeća učenika srednjih škola Grada Mostara, te u rujnu 2014. postaje u drugi izabrani predsjednik Udruge.
Cijelo to vrijeme je izaslanik navedene Udruge u Vijeću mladih Grada Mostara.
Početkom 2015. godine učlanjuje se u tek osnovani Regionalni ured Europskog parlamenta mladih BiH sa sjedištem u Mostaru, čiji uskoro postaje koordinator. Kao koordinator Ureda u Gradskoj Vijećnici Mostara organizira 3 simulacije rada Europskog parlamenta: Regionalne forume, dva za srednjoškolce i jedan za studente. Na sva tri foruma je obavljao funkciju predsjedavajućeg Parlamenta. Od srpnja 2016. do kolovoza 2018. je obnašao je funkciju predsjednika Skupštine EPM BiH.
Na proljeće 2014. odlazi na razmjeni u srednju školu u Schleswig, u Njemačkoj.
Nakon završetka Gimnazije 2015. upisuje se kao redoviti student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Obavlja funkciju predstavnika prve godine, te od 2017. dopredsjednika Studentskog zbora fakulteta. Obavljao je dužnost glavnog tajnika Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru 2016. godine, te člana predsjedništva od studenog 2017. Godinu dana kasnije izabran je za predsjednika Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta.
Na jesen 2015. godine, Studentski zbor Sveučilišta ga imenuje kao jednog od svoja tri delegata u Vijeće mladih Grada Mostara, čime nastavlja 4 uzastopni mandat u Vijeću mladih.
Početkom 2016. izabran je za predsjednika Vijeća mladih Grada Mostara. Ispred Vijeća mladih je sudjelovao u organizaciji Street Arts Festivala, Sajma srednjih škola 2014-18, turnira Street Ball, te u svibnju 2017. koordinirao prvu Simulacije Gradskog vijeća Mostara, kojim je ujedno i predsjedavao. Aktivno uključen u sve procese, programe i projekte koje Vijeće implementira. Nakon završenog dvogodišnjeg mandata predsjednika Upravnog odbora, postaje predsjednik Skupštine VMGM-a
Suosnivač je Sveučilišnog teatra Mostara, koji je nastao u listopadu 2017., neformalne organizacije namjenjene okupljanju talentiranih studenata Sveučilišta. Kao redatelj i glumac sudjelovao je u prvom proizvodu STM-a: predstavi Bo(R)ba, koja je premijerno prikazana u lipnju 2018. u HD Herceg Stjepana Kosače, te reprizno u Narodnom pozorištu Mostar, Kino Forumu u Zagrebu, i Dvorani Lora u Splitu.
Certificirani je stručni suradnik za rad s mladima, koji je stekao na Obuci organiziranoj od strane Instututa za razvoj mladih KULT 2014. godine.
Od rujna 2016. do listopada 2017. polaznik je prve generacije jednogodišnje Akademije za mlade lidere u civilnom društvu, koju implementira njemačka fondacija Shuler Helfen Leben. U sklopu Akademije odslušao je nastavu od 12 interaktivnim modula, obavio dvomjesečnu praksu u Službi za odgoj, obrazovanje, mlade i sport Grada Mostara, te implementirao vlasititi projekt: prvu Simulaciju Gradskog vijeća Mostara, kojoj je ujedno predsjedavao. Također je bio dio SHL-ovog organizacijskog tima za ceremoniju „Dan Akademije“, na kojoj je prisustvovalo 160 gostiju iz vladinog, poslovnog i civilnog sektora. Nakon diplomiranja Akademije, ostao je u povremenom radnom odnosu u vidu mentora polaznika druge generacije.
Od rujna 2018. do siječnja 2019. godine u sklopu Erasmus + programa odlazi na jednosemestarsku razmjenu u Brno, Češku Republiku. Na Fakultetu za ekonomiju i administraciju Sveučilišta Masaryk slušao je i polagao kolegije: Ekonomska politika, Upravljanje ljudskim resursima, Međunarodni marketing, Makreting Europske unije i Business projekti (po PRINCE2 metodologiji).

Posjeduje iskustvo u javnim nastupima, stečeno gostujući na okruglim stolovima, javnim tribinama, te brojnim dijaloškim emisijama, intervjuima i snimanju dokumentarnih filmova i serija od kojih se ističe „Perspektiva Mostar“ u kojoj je bio jedan od glavnih sugovornika. U 2017. godini je sudjelovao kao govornik na okruglom stolu „Ostanak mladih u BiH“, te na LEAP in konferenciji na kojoj je predstavljao temu „Aktivizam mladih u NVO- siguran korak do zaposlenja“
Iza sebe ima brojne certifikate i priznanice kojima se potvrđuje pohađanje seminara za liderstvo, upravljanje projektima, namicanje sredstava, upravljanje konfliktnim situacijama, javnim nastupima i slično.
Aktivno govori engleski i pasivno njemački i češki jezik.
Uspješno se služi programima Microsoft Office Word, Power Point i Excel.
Ima položen vozački ispit B kategorije.

Post a Comment